En ny stadsdel växer fram

Masthuggskajen blir en ny del av Göteborg mellan Första Långgatan och Göta Älv. Här skapar vi tillsammans med andra aktörer en miljö med levande gatuliv och mötesplatser, bostäder och kontor.