Avonova

Avonova

Sveriges närmaste företagshälsovård

– Aktivt hälsoarbete lönar sig på många sätt, både för individen och företaget. Medarbetare som mår bra fokuserar på rätt saker, ökar företagets attraktionskraft och stärker varumärket.

Det menar Thomas Hassléus, marknadschef på Avonova – en av Sveriges största aktörer inom företagshälsa, primärvård och ledarsupport, med ca 900 medarbetare och närvaro på 125 orter. Avonova är en sammanslagning av företagshälsovård på många orter och den lokala förankringen är därför stark. De flesta kunder är lokala men antalet uppdragsgivare som utnyttjar Avonova över hela landet ökar kraftigt.

– Men det handlar inte bara om geografisk närhet fortsätter Thomas. Det ska också kännas nära på det personliga planet. Därför är varje region väldigt självständig när det gäller att utforma sina tjänster efter lokala behov och förutsättningar.

Företagshälsovård står för den största delen av verksamheten, primärvård utgör 20 procent och ledarskapsutveckling runt fem. I Göteborg finns Avonova sedan 80-talet på Nordhemsgatan 12. Genom åren har man bytt och förändrat sina lokaler i fastigheten – idag finns man på två plan om totalt 1500 kvm. Här arbetar ett 30-tal personer som läkare, sjuksköterskor, ergonomer, psykologer och sjukgymnaster samt ledarskaps- och organisationskonsulter. Den största delen utgörs av undersökningsrum. Dessutom finns några mindre lab samt cellkontor för administration och konsulter.

Företagshälsovård är mycket mer än hälsokontroll en gång året. Det förebyggande arbetet är kanske ännu viktigare och kan se ut på många olika sätt.

– Ska man bygga om är det klokt att låta våra specialister titta på ergonomi, arbetsbelysning och ljud, säger Thomas. Vi anlitas till exempel regelmässigt av underleverantörer till Volvo för att se till att nya monteringslinjer får bra ergonomi.

Även hur företaget och arbetet organiseras kan bli en arbetsmiljö- och hälsofråga. Oklar organisation eller inkonsekvent ledning skapar stress och här kan Avonova göra en insats genom man har experter på såväl hälsa som ledarskap och organisationsutveckling under samma tak. Med ett webbaserat screeningverktyg upptäcks begynnande stressproblem hos individer eller grupper i tid.

Andra exempel på förebyggande arbete är hälsoinriktade aktiviteter med kunder samt en hälsoapp, som utvecklas tillsammans med en kund.

Vill du veta mer om Avonova, kontakta Thomas Hassléus: thomas.hassleus@avonova.se

 

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.