Advania

IT-lösningar för verksamhetens hela livscykel

Advania är ett nordiskt konsultbolag, som erbjuder affärskritiska IT-lösningar för företag och offentliga verksamheter i Sverige, Norge och Island. Rötterna går långt tillbaka i tiden – från 70-talets Datapoint, som genom samgåenden växt till dagens nordiska koncern med huvudkontor i Reykjavik.

– Våra lösningar är kopplade till kundernas strategiska affärsmål och vi tar ett helhetsansvar från förstudie, design och installation till integration, driftsättning, service och support, säger försäljningschefen Peter Falfors. På så sätt bidrar vi till lönsam kundkommunikation, gör våra kunder till attraktiva arbetsgivare samt säkerställer trygg och flexibel verksamhet.

Advania i Sverige arbetar inom fem affärsområden:

  • Business & Process Management
  • Contact center
  • Infrastructure & Integration
  • Sourcing

Göteborgskontoret på Första Långgatan är specialiserat på Business & Process Management samt Infrastructure & integration. Det förstnämnda är ”mjuka” saker och omfattar även verksamhetsutveckling som inte nödvändigtvis består av IT-lösningar. Det andra området omfattar hårdvara, mjukvara, applikationer med mera – i princip allt som finns i serverrummet. I Göteborg finns ett 40-tal anställda, som tillsammans med kontoret i Halmstad servar företag och offentliga verksamheter i Västsverige.

Alla typer av kunder

– Även om vi är ett kompetenscenter för dessa områden erbjuder vi tjänster inom Advanias alla affärsområden, fortsätter Peter. Vi har alla typer av kunder – både små och stora verksamheter inom såväl privat och som offentlig sektor.

Omkring hälften av uppdragen i Göteborg och Halmstad kommer från den offentliga sektorn. Just bredden på typen av uppdrag och uppdragsgivare är Advanias nisch.

– Utvecklingen går så fort idag, att det inte går att binda upp kunderna med långa, stelbenta avtal och lösningar som snabbt blir omoderna, säger Peter. Mycket handlar om tillgänglighet och säkerhet, där vi nu ser hur molntjänsterna växer snabbt. För kunderna är det viktigaste att informationen är lättåtkomlig för dem som behöver den, oavsett var man finns – på kontoret, hemma eller på resa. Tekniken och hårdvaran är egentligen ointressant för kunden, utan det är upp till oss att lösa funktionen på ett bra sätt.

Kunderna har ofta egna IT-resurser, men behöver stöttning i specifika projekt eller på ett mer övergripande plan. Närheten till kunderna är viktig och därför spelar kontorets läge och utformning stor roll. Lokalerna på drygt 500 kvadratmeter är indelade i en konsultdel med avskilda projektrum samt en öppen kunddel med stora och små konferensrum för workshops och kundevent.

Smart ombyggnad blev lyft

För några år sedan stod Advania inför valet att flytta från Första Långgatan, där Göteborgskontoret legat i nästan tio år, eller bygga om de befintliga lokalerna för att få plats för fler medarbetare. Då visade det sig att en annan hyresgäst var intresserad av en del av Advanias lokal, som var lite avskild från resten av kontoret. Elof Hansson Fastigheter kom med ett bytesförslag, som innebar att grannen tog över den del de var intresserade av och Advania kunde växa in i deras lokaler, som anpassades till företagets behov.

– Lokalerna har blivit väldigt bra, säger Peter. Vi vill ogärna lämna det här fina läget, det är lätt att ta sig hit både med bil och allmänna kommunikationer och det finns bra parkeringsmöjligheter i närheten.

Advaniakoncernen har omkring 1 000 anställda, varav 300 i Sverige. Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm.

Vill du veta mer om Advania, kontakta Peter Falfors, peter.falfors@advania.se eller läs mer på advania.se.

Intresserad av nya lokaler? Välkommen att kontakta Thomas Pieschl på tel 031-85 60 65, thomas.pieschl@elofhansson.com.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.