Global Business Gate – Masthuggskajen

Läs gärna mer om projektet på vår projektwebsite globalbusinessgate.se.

Global Business Gate – Masthuggskajen

I det centrala och attraktiva läget vid Göta älvs strand, endast en kort promenadsträcka från Järntorgets knutpunkt av spårvagnar och med god tillgänglighet för bilburna genom närheten till Oskarsleden, skapar Elof Hansson Fastigheter tillsammans med Tjänstepensionsbolaget Alecta ett kluster för företag och verksamheter som verkar inom internationella affärer – Global Business Gate.

Genom att samla kompetens och möjliggöra för samverkan och värdefulla utbyten ska Global Business Gate skapa ökad dynamik, tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen.

Målsättning

Global Business Gate ska vara en gränsöverskridande och innovativ samlings- och mötesplats för handelsanknutna verksamheter. I första hand näringslivsaktörer men även med inslag av akademiska verksamheter. Det finns många goda exempel på fördelar med klusterbildning. Det stärker företagens konkurrenskraft och underlättar arbetet med komplexa affärer genom nära tillgång till expertis och konsulter. Dynamiken i ett kluster ökar även individens karriärmöjligheter och förbättrar företagens rekryteringsprocesser.

Elof Hanssons målsättning är att Global Business Gate även ska bidra till att stärka Göteborgsregionens attraktivitet. Det centrala läget med direkt anslutning till centrum innebär även en förstärkning av stadskärnan.

Vårt mål är en första inflyttning i Global Business Gate under 2027.

Bakgrund

Handeln har en stor betydelse för Göteborg och den västsvenska regionen. Göteborg har goda förutsättningar tack vare sitt geografiska läge och närheten till två lärosäten av hög internationell klass. Initiativet med Global Business Gate syftar till att ytterligare förstärka Göteborgs ställning som internationell handelsstad.

Miljö

Global Business Gate ska präglas av en modern och hållbar miljö som erbjuder gemensamma möteslokaler samt ytor för inspirationsutbyte. Den attraktiva arbetsmiljön ska locka framtidstalanger, både från Sverige och från den internationella marknaden. Global Business Gate ska även ge Göteborgarna en ny symbolbyggnad.

Mixen av verksamhetslokaler och bostäder skapar en dynamisk och levande plats som uppmuntrar till innovation och kompetensutveckling.

Beläget vid vattnet, i hjärtat av Göteborg, ska Global Business Gate bli Sveriges och Skandinaviens främsta handelsport.

Läs mer om vårt koncept på globalbusinessgate.se.

global-business-gate-logo_orange_projekt

 

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.