Masthuggskajen – Övergripande

Stadsutvecklingsprojekt Masthuggskajen – certifierat för hållbar stadsutveckling

I hjärtat av Göteborg utvecklar vi tillsammans med Göteborgs Stad och ett antal andra aktörer ett nytt innerstadsområde. Detaljplaneområdet, som går under namnet Masthuggskajen, innefattar ett område från Järntorget till Stigbergsliden och från Första Långgatan ned till kajen norr om Järntorget. Området ska fyllas med nya mötesplatser och ett levande gatuliv, nya bostäder, kontor och ett hotell. Här planeras för 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser och området utvecklas till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och möten. De unika vattennära läget ska tas tillvara genom ett kajstråk längs med området vid älven.

Detaljplanen för Masthuggskajen har som första stadsutvecklingsprojekt någonsin under november 2018 tilldelats en Citylabcertifiering för hållbar stadsutveckling. Certifieringssystemet som är utvecklat av Sweden Green Building Council är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat till svenska förhållanden.

Som en del i utvecklingen av Masthuggskajen har Elof Hansson Fastigheter tagit initiativ till att skapa ca 300 nya lägenheter längs Första Långgatan, samt bidra till att stärka regionens tillväxt och attraktivitet genom att skapa ett kluster för verksamheter inom internationella affärer – Global Business Gate.

Målsättningen med Global Business Gate är att skapa en plattform för samverkan och utbyten som ska bidra till ökad tillväxt och sysselsättning genom att långsiktigt förbättra konkurrensläget för Göteborg som internationell handelsstad.

Vi ser med stort intresse på utvecklingen av Masthuggskajen. Med det vattennära och centrala läget, samt den goda tillgängligheten i form av allmänna kommunikationer, Oskarsleden och på sikt även en av Västlänkens stationer, är det här ett område med stor outnyttjad potential.

Vision Älvstaden

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter, Nordr och Älvstranden Utveckling. Området ingår i Göteborgsregionens tillväxtstrategi, som syftar till att utveckla de centrala delarna av staden.

Masthuggskajen planeras enligt intentionerna i Vision Älvstaden, som beskriver en levande och inkluderande stad med fokus på öppenhet, samarbete och kunskapsutveckling. Här ska gammalt och nytt mötas, det ska finnas utrymme för gemenskap och nya initiativ och stadens industriella arv ska tillvaratas.

Elof Hansson Fastigheters engagemang och planer för Masthuggskajen bidrar till att förverkliga denna vision.

Projektstatus

I november 2014 slutredovisade fyra arkitektteam sina idéer för Masthuggskajen inklusive Global Business Gate. Dessa bearbetades till ett förslag till detaljplan som var ute på samråd sommaren 2015. Därefter var planen ute på granskning sommaren 2017. Den 6 februari 2018 godkändes detaljplanen för Masthuggskajen i Byggnadsnämnden och den 7 juni 2018 fattades beslut i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige att godkänna planen. Detaljplanen vann i mars 2019 s k ”laga kraft”.

Planerad byggstart 2019, första inflyttning under 2022 och färdigställande 2028.

Nyheter, kalender, tidplan mm för projekt Masthuggskajen

Nyheter, kalender, tidplan och nyhetsbrev för Masthuggsprojektet hittar du på masthuggskajen.se.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.