Miljö & Hållbarhet

Miljö och hållbarhetsrapport 2023

Elof Hansson Fastigheter strävar efter en hög kundnöjdhet och fokusera på att utveckla hållbara fastigheter, både vårt befintliga bestånd av förvaltningsfastigheter och våra utvecklingsprojekt.

Ett ständigt arbete med att göra våra fastigheter energieffektiva, öka användningen av hållbara och/eller återvunna material, att i möjligaste mån återbruka material vid hyresgästanpassningar och ombyggnationer pågår. Vi genomföra även en mängd andra aktiviteter för att minska vårt klimatavtryck. Det sker en aktiv och kontinuerlig driftsoptimering där det bland annat successivt byts till bättre och modernare teknisk utrustning.

Under 2023 anställdes en fastighetstekniker som ersatte en tidigare outsourcad tjänst. Vi ser att detta ger oss än bättre kontroll över drift och teknik och kan därmed optimera våra hus än mer.

2023 miljöcertifierade vi ytterligare en fastighet enligt Sweden Green Building Council, Miljöbyggnad Idrift, nivå silver. Detta innebär att hela vårt förvaltningsbestånd är certifierat.

För den biologiska mångfalden har vi bikupor i våra fastigheter på Första Långgatan. Bikuporna är en del i vårt arbete att bidra till en hållbar stadsutveckling. De viktigaste med den ekosystemtjänst som bin och andra insekter ger oss är pollinering av växter och bär. Hela en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad.

Under året som gick har vi byggt ett nytt cykelrum i en av fastigheterna. Detta ger inte bara en säker parkering för cyklar utan här finns också möjlighet till reparation av cyklar, möbler mm. Cykelrummet har vi i första hand byggt med återbrukat material såsom tegel, arbetsbänk, dörrar, fönster och väggar från Kommersen.

Avfallsstatistiken för 2023 säger att vi totalt samlat ihop ca 1800 kg matavfall. Om man omvandlar detta till biogas skulle man nästan kunna transportera sig med ett fordon på biogas ett helt varv runt jorden.

Våra utvecklingsprojekt

I vårt största fastighetsutvecklingsprojekt Global Business Gate är målet att certifieras enligt BREEAM, Sweden Green Building Council, nivå ”Excellent”. Global Business Gate har även arbetat fram en klimatstrategi för ett mer hållbart byggande.

The Parkside, blir ett nytt kvarter med lägenheter i olika upplåtelseformer, kontor och verksamhetslokaler. Projektet ägs 50/50 av Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen.

Beslut har fattats om att kvarterets fasader bekläs med återbrukat tegel, att solpaneler försörjer huset med fastighetsel, att klimatanpassad betong ska användas och att varje lägenhet har individuell mätning av förbrukning av el. I övrigt kommer cykelgarage att byggas i källaren, flera grönytor och terrasser kommer att finnas och en levande miljö skapa i gatuplan med verksamhetslokaler och restaurang.

Elof Hansson Fastigheter är en av parterna i de konsortie som driver stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen och som ska bidra till att förvandla Göteborgs stad till en mer miljövänlig stad. Stadsutvecklingsprojeketet Masthuggskajen är det första projektet som certifierats av Citylabs, utvecklat av Sweden Green Building Council.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.