Elof Hansson Fastigheter

Elof Hansson Fastigheter är ett ungt fastighetsbolag i Göteborg, som bygger vidare på 120 års tradition av att se och ta vara på affärsmöjligheter. Vi är ett av tre affärsområden inom Elof Hansson-koncernen och vi investerar i, utvecklar, äger och förvaltar, i huvudsak kommersiella fastigheter samt investerar i nya projekt.

Elof Hansson Fastigheter har en effektiv organisation med korta besluts- och kontaktvägar som gör att vi kan agera snabbt och vara med i ett tidigt skede i nya intressanta projekt.

Ett av våra utvecklingsprojekt är Masthuggskajen i Göteborg. Tillsammans med andra aktörer skapar vi en ny urban miljö vid Masthuggskajen med bostäder, kontor och Global Business Gate, som ska bli ett centrum för internationella affärer.

 

 

 

 

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.