Elof Hansson Fastigheter

Elof Hansson Fastigheter är ett ungt fastighetsbolag i Göteborg, som bygger vidare på 120 års tradition av att se och ta vara på affärsmöjligheter. Vi investerar i, utvecklar, äger och förvaltar, i huvudsak kommersiella fastigheter samt investerar i nya projekt.

Ett av våra utvecklingsprojekt är Masthuggskajen i Göteborg där vi tillsammans med andra aktörer skapar vi en ny urban miljö med bostäder, kontor och Global Business Gate. Global Business Gate ska bli ett centrum för internationella affärer och stärka Göteborg som internationell handelsstad.

 

Långsiktigt perspektiv

Handelshuset Elof Hanssons långa affärstradition avspeglar sig i vår förmåga att agera snabbt på affärsmöjligheter som uppstår. Vi har ett långsiktigt perspektiv och våra investeringar styrs av affärspotentialen, snarare än geografisk marknad, fastighetstyp eller ägarform. För att upprätthålla hög grad av egenkontroll är låg belåningsgrad och hög egenfinansiering vägledande i alla våra investeringar.

 

Vår ägare

Elof Hansson är en handelskoncern som ägs av Elof Hanssons Stiftelse.

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning eller forskning och utbildning inom det merkantila området varmed innefattas handels- och affärsverksamhet. Detta har tagit sig uttryck i donationer och stöd till bland annat Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Koncernen är uppdelad i tre affärsområden; Trade, Industry och Properties. Elof Hansson Holding AB är moderbolag i den stiftelseägda koncernen med de tre affärsområdena som helägda dotterbolag.

Affärsområdet Properties består av Elof Hansson Fastigheter AB som bildades 2012. Bakgrunden till etableringen av ett separat fastighetsbolag är att åstadkomma god riskspridning, förbättra kapitalanvändningen och öka avkastningen för ägarstiftelsen. Detta genom att aktivt förvalta och utveckla Elof Hanssons befintliga fastigheter samt investera i nya fastigheter och projekt.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.