Masthuggskajen – Bostadssatsningen

Masthugget – Bostadssatsningen

Med närheten till Långgatorna, Linnéstaden och Haga åt ena hållet och ett nytt kajstråk vid Göta älv, med unik tillgång till vattnet, åt det andra hållet, har Masthuggskajen potential att bli ett av Göteborgs mest attraktiva områden att bo och leva i.

Elof Hansson Fastigheter vill ta tillvara på områdets stora potential och samtidigt bidra till att möta den stora efterfrågan på bostäder i Göteborg. Därför har ett initiativ tagits till att skapa ca 300 lägenheter på våra befintliga fastigheter på Första Långgatan. Utvecklingen av bostäderna är en långsiktig satsning som sker tillsammans med partners.

Detaljplanen för Masthuggskajen, där båda våra bostadssatsningar finns, har som första stadsutvecklingsprojekt någonsin under november 2018 tilldelats en Citylabcertifiering för hållbar stadsutveckling. Certifieringssystemet som är utvecklat av Sweden Green Building Council är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat till svenska förhållanden.

Vid Masthuggstorget

Vi planerar för att bygga ca 170 lägenheter nedanför Masthuggstorget på den idag obebyggda tomten bredvid fastigheten Första Långgatan 21. Totalytan för dessa lägenheter blir ca 15 000 kvm.

Vid Järntorget

I det centrala området vid Järntorget, på vår fastighet på Första Långgatan 1, är målet att skapa omkring 130 mindre lägenheter, lägenheter som i första hand ska passa de som gör sitt första köp av lägenhet och startar sin boendekarriär.  Totalytan beräknas bli ca 9 750 kvm.

Målsättningen är att börja bygga i slutet av 2020 och inflyttning från 2022.

När vi kommer ett steg längre i våra bostadsprojekt kommer du att hitta information här på sidan.

Nyheter, kalender, tidplan mm för projekt Masthuggskajen

Nyheter, kalender, tidplan och nyhetsbrev för Masthuggsprojektet hittar du på www.masthuggskajen.se. Du kan också anmäla dig till vårt nyhetsbrev här.

Masthuggskajen är en del av Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Se filmen!

 

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.