Masthuggskajen – Bostadssatsningen

Masthugget – Bostadssatsningen

Med närheten till Långgatorna, Linnéstaden och Haga åt ena hållet och ett nytt kajstråk vid Göta älv, med unik tillgång till vattnet, åt det andra hållet, har Masthuggskajen potential att bli ett av Göteborgs mest attraktiva områden att bo, arbeta och leva i.

Elof Hansson Fastigheter vill ta tillvara på områdets stora potential och samtidigt bidra till att möta den stora efterfrågan på bostäder i Göteborg. Därför togs för ett antal år sedan ett  initiativ till att skapa ca 300 lägenheter på befintliga fastigheter på Första Långgatan. Detta resulterade i att två byggrätter för bostäder utvecklades. Utvecklingen av bostäderna är en långsiktig satsning som sker tillsammans med partners.

Vid Masthuggstorget

En byggrätt som rymmer ca 170 lägenheter nedanför Masthuggstorget finns på den idag obebyggda ytan bredvid fastigheten Första Långgatan 21. Totalytan för dessa lägenheter blir ca 15 000 kvm.

Vid Järntorget

I det centrala och attraktiva området vid Järntorget, i anslutning till fastigheten på Första Långgatan 1, finns en byggrätt för bostäder på en totalyta om ca 9 750 kvm som rymmer ca 130 mindre lägenheter.

Denna byggrätt är nu såld till två erfarna bostadsbyggare som tillträder byggrätten i maj 2020. De nya ägarna är Veidekke Eiendom och Anor Fastigheter.

Projekteringen av bostäderna har påbörjats och för närvarande rymmer det 16 våningar höga huset 125 bostäder mellan 1 – 5 rok, allt från små yteffektiva lägenheter till stora våningar. Försäljningen av de nya bostäderna planeras påbörjas i början av 2021 och de första hushållen beräknas flytta in under sommaren 2023.

Är du intresserad av att veta mer om lägenheterna, välkommen att kontakta Veidekke Eiendoms kundcenter på telefon 020-22 22 66 eller kundcenter.vast@veidekke.se.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.