Masthuggskajen – Bostadssatsningen

Masthugget – Bostadssatsningen

Med närheten till Långgatorna, Linnéstaden och Haga åt ena hållet och ett nytt kajstråk vid Göta älv, med unik tillgång till vattnet, åt det andra hållet, har Masthuggskajen potential att bli ett av Göteborgs mest attraktiva områden att bo, arbeta och leva i.

Elof Hansson Fastigheter vill ta tillvara på områdets stora potential och samtidigt bidra till att möta den stora efterfrågan på bostäder i Göteborg. Därför togs för ett antal år sedan ett  initiativ till att skapa ca 300 lägenheter på befintliga fastigheter på Första Långgatan. Detta resulterade i att två byggrätter för bostäder utvecklades. Utvecklingen av bostäderna är en långsiktig satsning som sker tillsammans med partners.

Vid Masthuggstorget

En byggrätt som rymmer ca 120 lägenheter nedanför Masthuggstorget finns på den idag obebyggda ytan bredvid fastigheten Första Långgatan 21. Totalytan för dessa lägenheter blir ca 15 000 kvm.

Del av fastigheten såldes i april 2021 till Riksbyggen. Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen har tecknat ett samverkansavtal för att gemensamt uppföra byggnaden i en produktionsteknisk enhet, en sk. 3D fastighetsbildning.

Elof Hansson Fastigheter äger källarplanet och de sju första våningarna ovan mark för 3000 kvm kommersiella lokaler och ca 45 hyresrätter. Riksbyggen planerar för en bostadsrättförening med ca 70 lägenheter i planen 8-18.

Beräknad byggstart är mars 2024. Elof Hansson Fastigheters lägenheter kommer att läggas ut via HomeQ när det blir dags.

Vid Järntorget

I det centrala och attraktiva området vid Järntorget, i anslutning till fastigheten på Första Långgatan 1, finns en byggrätt för bostäder på en totalyta om ca 9 750 kvm som rymmer ca 130 mindre lägenheter.

Denna byggrätt är såld till erfarna bostadsbyggare och tillträde till byggrätten skedde maj 2020 och ägs nu av Nordr (fd Veidekke Eiendom).

Byggnation av bostäderna pågår för fullt . Huset blir 16 våningar högt och rymmer ca 125 bostäder mellan 1 – 5 rok, allt från små yteffektiva lägenheter till stora våningar. Försäljning av lägenheter pågår och de första hushållen beräknas flytta in under sommaren 2023.

Är du intresserad av att veta mer om lägenheterna, välkommen att kontakta Nordr (fd Veidekke Eiendom) kundcenter på telefon 020-22 22 66 eller kundcenter.vast@nordr.se.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.