Bin har flyttat tillbaka efter vintern

Elof Hansson Fastigheter arbetar löpande för att bidra till god miljö och hållbarhet. Förra året införskaffades en första bikupa som placerades på ett av taken på en av våra fastigheter på Första Långgatan. Nu har bikupan kommit på plats igen efter en vinter på annat håll. Detta är ett litet bidrag till arbetet med hållbar stadsutvecklingen.

Det viktigaste med ekosystemtjänsten som bin och andra insekter ger oss – pollinering av växter och bär. Hela en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad.

Bin och andra insekter har goda förutsättningar att trivas i stadsmiljöer och de behövs i staden för att vi ska kunna odla mat i vårt närområde och också kunna äta närodlat.

Vi säger välkomna hem till Masthuggskajen till våra bin!

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.