Category Archives: Okategoriserad

Bin ger hållbar stad

Elof Hansson Fastigheter bidrar till god stadsmiljö

För ett par år sedan införskaffades vår första bikupa. Denna har nu kommit på plats för sommaren i fastigheten på Första Långgatan 17 – 21.

Inom kort kommer även ett nytt bisamhälle att etableras på innergården i vår fastighet på Första Långgatan 1 – 7.

Dessa bikupor är en del i vårt viktiga arbete med hållbar stadsutvecklingen. De viktigaste med den ekosystemtjänst som bin och andra insekter ger oss är pollinering av växter och bär. Hela en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad.

Bin och andra insekter har goda förutsättningar att trivas i stadsmiljöer och de behövs i staden för att vi ska kunna odla mat i vårt närområde och också kunna äta närodlat.

Välkomna hem till Masthuggskajen våra gamla och nya bin!

Klartecken för nya halvön på Masthuggskajen

Nu är det klart vilka som fått uppdraget att bygga den nya halvön på Masthuggskajen. Uppdraget går till danska bygg- och anläggningskoncernen Aarsleff. Detta är ett stort steg framåt för hela området och för Göteborg som nu än mer binds samman med vattnet som så många saknat.

Det är också en mycket viktig milstolpe för Elof Hansson Fastigheters och Alecta Fastigheters kontorsprojekt Global Business Gate som ska ta plats på halvön och ge staden en hubb och mötesplats för företag, organisationer och personer som verkar inom internationella affärer.

Läs hela Älvstranden Utvecklings pressmeddelande här.

Elof Hansson Fastigheters kontorshus vid Järntorget

Tydliga vårtecken på Masthuggskajen – körsbärsträden i full blom

Elof Hansson Fastigheter bidrar vintertid till att lysa upp Järntorget med rosa lampor i körsbärsträden. Detta gör vi för att skapa känslan av en ljusare och tryggare stadsdel.

Nu gör naturen och våren jobbet. Ljusa kvällar och körsbärsträden i full blom.

Vill du också ha ditt kontor i området är du välkommen att höra av dig till cecilia.apelgren@elofhansson.com.

Välkommen till Masthuggskajen – stadens nya centrum!

Pod med fokus på gestaltad livsmiljö

Stadsbyggnadskontoret Göteborg bjöd in Elof Hansson Fastigheters Daniel Holmén för att diskutera ”Gestaltad livsmiljö – vad betyder det för Göteborg?” i ett samtal under ledning av stadsarkitekt Björn Siesjö. Som bidragande till utvecklingen av Göteborg, med flera utvecklingsprojekt inom detaljplanen för Masthuggskajen, ser vi på Elof Hansson Fastigheter detta som ett viktigt ämne. Bl a utvecklas kontorsprojektet Global Business Gate tillsammans med Alecta Fastigheter, där gestaltningen har en betydande roll.

Tycker du att ämnet låter spännande, välkommen att lyssna till hela samtalet. (ca 40 minuter)

Bild: Yousef Boussir

De stora projekten på Stora kontorsdagen i Göteborg

Den 10 mars äger Stora Kontorsdagen i Göteborg rum. Fastighetssverige och Lokalnytt är värdar och har satt fokus på det allra senaste som hänt inom kontorsmarknaden och inte minst de trender man kan se.

Elof Hansson Fastigheters Daniel Holmén är del i en panel som under dagen diskuterar och lyfter fram de stora projekten och hur framtidens kontorshyresgäster ska attraheras. Du kommer att få veta mer om flera av Göteborgs stora projekt, bl a om vårt och Alectas kontorsprojekt Global Business Gate som ska ta plats på den nya halvön som ska byggas vid Masthuggskajen.

Tag gärna del av programmet för dagen och anmäl dig.

Miljöarbetet 2021

Bolagets miljöarbete 2021

Elof Hansson Fastigheter arbetar löpande och ständigt med att utveckla bolaget, befintliga förvaltningsfastigheter och nya fastighetsutvecklingsprojekt i enlighet med vår vision ”Always provide business partners with added and sustainable value”.

Detta är ett av våra sätt att bidra till ett än mer hållbart Göteborg.

Här på siten finns nu en kort rapport med utdrag av vad som gjorts under 2021.

Elof Hansson Fastigheters och Riksbyggens nya landmärke på Masthuggskajen tar form

Elof Hansson Fastigheters och Riksbyggens nya landmärke på Masthuggskajen tar form

Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen har i samverkan med Göteborgs Stad genomfört parallellt arkitektuppdrag avseende kvarteret F2 vid Första Långgatan på Masthuggskajen, Göteborg. I kvarteret kommer ett bostadshus om 16 våningar med kommersiella lokaler i de två nedersta våningarna att uppföras. Elof Hansson Fastigheters del i projektet avser källarplan och de sju första våningarna ovan mark för kommersiella lokaler och bostäder. LINK Arkitektur har utsetts att gestalta och utforma projektet. Byggstart beräknas ske i början av 2023.

– Elof Hansson Fastigheter har under flera år arbetat med utveckling av fastigheten och har nu tillsammans med Riksbyggen som köpt halva byggrätten, tagit ytterligare ett steg mot förverkligande. Vi är mycket nöjda med vårt val av arkitekt för att gestalta byggnaden och att tillsammans med Riksbyggen tillföra nya bostäder och en hållbar fastighet med urban karaktär till området, säger Daniel Holmén, fastighetsutvecklingschef, Elof Hansson Fastigheter.

– Vi har nu tagit ett stort steg på vägen för ett genomförande av projektet. Riksbyggen vill vara med och skapa ett levande kvarter med både bostäder och kommersiella lokaler. Det blir också ett högt hus och det ställer stora krav på den arkitektoniska utformningen. Utsikten från huset kommer att bli fantastisk, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef, Riksbyggen Bostad i Göteborg.

Gestaltningsprocessen har pågått under ca 4 månader, med start i augusti 2021. Processen har genomförts som en kort, effektiv process med transparens mellan de fyra arkitektbolagen som bidragit. Arkitekterna hade som uppdrag att ta fram konceptidéer och principer för fastigheten samt att ta avstamp i den vision och de målbilder som finns inom stadsutvecklingsprojekt Masthuggskajen. De arkitektbyråer som deltog har alla visat mycket kreativa och fina förslag.

— Det är roligt att se att det arbetssätt vi haft leder fram till en arkitektur som möter stadens ambition om att vara en modig förebild inom arkitektur med långsiktiga värden. Genom att arbeta tillsammans i en öppen workshop- och samverkansprocess hjälps vi åt att höja nivån på arkitekturen och skapa ett ovärderligt kunskapsutbyte mellan Stadsbyggnadskontoret, arkitekter och byggaktörer.” säger Anna Berencreutz, Stadsbyggnadskontoret Göteborg.

Masthamnsgatan, eller Nya Långgatan som den också kallas, blir ett vänligt, grönt och soligt promenadstråk med uteserveringar i bästa läge. En brokig blandning av spännande arkitektur, torg, gator och parker växer fram runt detta kvarter på Masthuggskajen – Göteborgs nya centrum.

Del av motiveringen

”Förslaget är ett fint svar på uppgiften att skapa ett högre bostadshus på denna plats i Göteborg och inom detaljplanen för Masthuggskajen-området. Den föreslagna utformningen är välfunnen både ur ett stadsbyggnadsperspektiv och ur ett bostadsperspektiv.

Genom konceptet att bryta upp huskropparna i två volymer och förskjuta dessa, skapas en relation till Första Långgatan som stödjer gatans karaktär av stadsboulevard, samtidigt som volymerna markerar mötet mellan Masthuggsparken och Masthuggstorget. Bottenvåningen ansluter väl till omgivande gator och parkrum med sin publika karaktär, inbjudande utformning och tidlösa materialval. Förslagets höga hållbarhetsambitioner möjliggör ett minimalt klimatavtryck och blir fint tillskott i stadsdelen” skriver juryn i sin motivering.

– Det känns oerhört spännande att få vara med och bidra i utvecklingen av Masthuggskajen tillsammans med Riksbyggen och Elof Hansson, särskilt med ett projekt som blickar ut mot omvärlden och knyter an till platsens historia, säger David Saand ansvarig arkitekt och regionchef på LINK Arkitektur i Göteborg.

Fakta gestaltningsprocessen:

Gestaltningen av bostadsfastighetsprojektet på Masthuggskajen, har kommit till genom en serie workshops. Bedömningsgruppen och fyra arkitektkontor har ingått. Deltagarnas expertis har utnyttjats för att finslipa och utveckla förslagen, vilket har gett fyra förslag av hög, jämn kvalitet. De fyra arkitektkontoren var; LINK Arkitektur, WHAT! Arkitektur, Semrén o Månsson Arkitektkontor och Kaminsky Arkitektur.

Bedömningsgruppen bestod av:

Michael Walmerud och Daniel Holmén, Elof Hansson Fastigheter, Mikael Ahlén och Anders Johansson, Riksbyggen. Arkitekterna Johan Casselbrant och Karolina Keyzer och för Stadsbyggnadskontoret Anna Berencreutz och Lena Larsson. Processledare var Susanne H Sivengård, Högström Sivengård AB.

För mer information välkommen att kontakta:

Michael Walmerud, VD, Elof Hansson Fastigheter AB
Tel:  0765 – 01 03 24  E-mail: michael.walmerud@elofhansson.com.

Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg
Tel:  031-704 68 63  E-mail: mikael.ahlen@riksbyggen.se

För pressbilder följ länken PRESSBILDER.

Masthuggskajen nominerat till World in Property Award

Utvecklingen av Masthuggskajen drivs av ett konsortie där Elof Hansson Fastigheter tillsammans med andra aktörer utvecklar stadsdelen.

Masthuggskajen är en av de fyra finalisterna i kategorin World in Property Award 2021 som nu har presenterats. Det prestigefulla priset delas ut under Fastighetsgalan på Berns Salonger i Stockholm den 9 februari.

World in Property Award är ett rikstäckande pris som delas ut till ett bolag eller ett projekt som gör, eller kommer att göra, ett extraordinärt avtryck på den svenska fastighetsmarknaden. Pristagaren visar på visionärsskap, framtidstro, mod och samhällsnytta i sitt arbete med stadsutvecklingsprojekt antingen inom bostadsområdet eller inom den kommersiella sektorn.

Det är World In Propertys läsare som haft möjligheten att nominera de kandidater de tycker skulle passa som vinnare. Fyra finalister finns nu framme och en jury fattar beslut vem av de fyra finalisterna som tar hem priset.

– Vi är riktigt stolta för nomineringen! Som fastighetsbolag och del av konsortiet som driver utvecklingen av Masthuggskajen, känner vi att vi bidrar med många faktorer i både vårt befintliga bestånd, vårt kommersiella kontorsprojekt Global Business Gate och med vårt bostadsprojekt där vi utvecklar hållbara urbana bostäder tillsammans med Riksbyggen. Vi arbetar ständigt med att skapa hållbara fastigheter, både vad gäller materialval, energiförbrukning mm och att skapa öppna och levande bottenvåningar i husen för att bidra till den sociala hållbarheten, säger Daniel Holmén, projektutvecklingschef för Elof Hansson Fastigheter och Global Business Gate.

Mer om de fyra nominerade finalisterna här.

Bild: Yousuf Boussir

Julklapp Elof Hansson Fastigheter

Nu blickar vi framåt mot ett spännande 2022

Julen är snart här och därmed en välbehövlig vila och avkoppling för många.

Vi vill tacka för ett fint, men speciellt, 2021 och ser fram emot fortsatt gott samarbete med våra hyresgäster och hela vårt nätverk.

Vi ser även fram emot fortsatt utveckling av stadsdelen Masthuggskajen, bara i år har flera hus nått full höjd och förändrat stadsbilden. Alla ni, som precis som vi på Elof Hansson, har kontor här och tillbringar mycket tid i området ser i stort sett dagligen förändringar. Läs gärna mer om vad som pågår på masthuggkajen.se.

Global Business Gate är ett av våra viktigaste projekt inom ramen för Masthuggskajen ska byggas på den nya halvön som kommer att sträcka sig ca 100 meter ut i Göta Älv. Kontorsprojektet bygger på ett koncept och blir en hubb för företag och organisationer som verkar inom området internationella affärer. Byggstarten har flyttat sig något framåt och är nu planerad till 2022 i samband med att den nya halvön börjar byggas. Området blir en av de mest attraktiva stadsdelarna i Göteborg när området är klart så varför inte vara med från början? Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om våra lediga lokaler längs Första Långgatan och läs gärna mer om Global Business Gate på globalbusinessgate.se.

Vi på Elof Hansson Fastigheter vill med detta önska en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!

Följ gärna Global Business Gate utveckling på globalbusinessgate.se och även på LinkedIn – Global Business Gate Gothenburg och på Instagram – #globalbusinessgate.

Fokus på affärer, utveckling och Global Business Gate

Michael Walmerud är sedan 1 augusti i år VD för Elof Hansson Fastigheter. Idag finns en intervju med honom publicerad på Fastighetsvärlden.se. Här berättar Michael om sin bakgrund och vilka utmaningar det finns framåt. Välkommen att läsa!