Detaljplanen för Masthuggskajen har vunnit laga kraft

Elof Hansson Fastigheter utvecklar 2500 nya arbetsplatser och 300 lägenheter inom området.

I och med att detaljplanen för Masthuggskajen nu har vunnit laga kraft, kan planerna med utvecklingen av våra två byggrätter på Första Långgatan som ska ge 300 lägenheter och för Global Business Gate med ca 2500 arbetsplatser nu förverkligas.

– Ett strategiskt beslut togs 2012 om att satsa på, och bidra till utvecklingen av Masthuggskajen, ett område vi ser ha stor utvecklingspotential. Det är nu med stor glädje vi tar emot beslutet om laga kraft för detaljplanen som innebär att vi nu kan realisera planerna för våra två byggrätter och för Global Business Gate. Det känns fantastiskt, säger Elof Hansson Fastigheters VD Lennart Hedström.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs pressmeddelandet för Masthuggskajen i sin helhet här.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.