Förädlingen av Första Långgatan påbörjas

Elof Hansson Fastigheter har tecknat nytt hyresavtal med Hyresgästföreningen som ska hyra bottenvåning och större del av våning 1 tr, i vår fastighet på Första Långgatan 17.
Ombyggnad påbörjas under sommaren och Hyresgästföreningen flyttar in januari 2016.

Med sikte på ett levande område med innerstadskaraktär har parterna idag tecknat hyresavtal om ett Hyresgästernas Hus. Som ett tydligt steg i Första Långgatans förvandling till en pulsåder i en stadsdel med en mix av bostäder, kontor, handel och evenemang öppnar Hyresgästföreningen Hyresgästernas Hus i Elof Hanssons tidigare kontor.

För Hyresgästföreningen är Hyresgästernas hus en viktig pusselbit för att nå målet betyda mer för fler.
”Hyresgästföreningen vill göra skillnad för människor och betyda mer för fler och det gör vi genom det goda mötet och samtalet” säger regionchef Anna Lönn Lundbäck. Därför ska Hyresgästernas hus vara mycket mer än ett bra och attraktivt kontor för regionens anställda.
Därför kommer Hyresgästernas hus att innehålla en stor publik del med bland annat café och en scen med åhörarplatser för upp till 150 personer.
”Visionen är att det ska vara en öppen välkomnande mötesplats där Hyresgästföreningens medlemmar, förtroendevalda och anställda möts, interagerar och samverkar internt och med externa aktörer och intressenter som till exempel politiker och fastighetsägare. Det ska vara en naturlig samlingspunkt för alla som vill prata bostadspolitik, stadsplanering, trygghet och andra bostadsrelaterade frågor” säger Anna Lönn Lundbäck.

Som en av aktörerna och intressenterna i utvecklingen av hela området Norra Masthugget har Elof Hansson Fastigheter ett stort intresse av att Första Långgatan utvecklas. Strävan är att det lokala livet och innerstadens puls skall kunna mötas nära vattnet. I området – nära Linné, Majorna, Centrum och älven – skapas en blandning av bostäder, kontor och handel. Att tillsammans med Hyresgästföreningen – vår hyresgäst sedan mer än 14 år – få förmånen att skapa ett område som myllrar av liv är en god start för vision för området.

”Första Långgatans förändring är en väsentlig del av vår ambition och vårt intresse för Norra Masthuggsområdet” säger Lennart Hedström, VD för Elof Hansson Fastigheter.

Lennart Hedström avslutar med att påpeka ”Vi kommer att medverka till att skapa stråk i området med utrymme för gående, cyklister och övriga trafikslag. Vi vill göra det enkelt att ta sig ner till älven och göra området välbesökt av såväl göteborgare som långväga besökare.

 

För ytterligare information:

Hyresgästföreningen

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen västra Sverige

0722-16 31 16

Elof Hansson Fastigheter

Lennart Hedström, VD Elof Hansson Fastigheter

031-85 60 00, lennart.hedstrom@elofhansson.com

Hyresgästföreningen organiserar 72 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Elof Hansson Fastigheter AB är ett bolag inom Elof Hansson koncernen. Vi är en långsiktig och stark fastighetsutvecklare som med en slimmade och effektiv organisation agerar vi snabbt och går in i tidiga skeden i intressanta projekt. Ett exempel är Masthuggskajen i Göteborg. Tillsammans med andra aktörer skapar vi den nya urbana miljön vid Göta Älv med bostäder, kontor och vårt eget handelskluster Global Business Gate.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.