Säljer industrifastigheter till Göteborg Energi

Elof Hansson Fastigheter säljer industrifastigheterna Göteborg Backa 27:8 och 27:9 på Exportgatan 71-77. Försäljningen sker i bolagsform. Fastigheterna omfattar ca 18 445 kvm uthyrbar area. Catella i Göteborg har varit säljarens rådgivare.

Köpare är Göteborg Energi som vill säkra upp mark för framtida byggnation av ett biokraftvärmeverk på fastigheterna.

Intäkterna från försäljningen kommer att återinvesteras i fastighetsförvärv som passar Elof Hansson Fastigheters investeringsstrategi, med syfte att sprida riskerna och utveckla kapitalanvändningen inom Elof Hansson-koncernen.

Sedan Elof Hansson Fastigheter  bildades 2011 har företaget förvärvat två större kontorsfastigheter i centrala Göteborg. Den nu aktuella affären är den andra avyttringen av fastigheter ur Elof Hansson-koncernens egna fastighetsbestånd.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.