Elof Hansson Fastigheters och Riksbyggens nya landmärke på Masthuggskajen tar form

Elof Hansson Fastigheters och Riksbyggens nya landmärke på Masthuggskajen tar form

Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen har i samverkan med Göteborgs Stad genomfört parallellt arkitektuppdrag avseende kvarteret F2 vid Första Långgatan på Masthuggskajen, Göteborg. I kvarteret kommer ett bostadshus om 16 våningar med kommersiella lokaler i de två nedersta våningarna att uppföras. Elof Hansson Fastigheters del i projektet avser källarplan och de sju första våningarna ovan mark för kommersiella lokaler och bostäder. LINK Arkitektur har utsetts att gestalta och utforma projektet. Byggstart beräknas ske i början av 2023.

– Elof Hansson Fastigheter har under flera år arbetat med utveckling av fastigheten och har nu tillsammans med Riksbyggen som köpt halva byggrätten, tagit ytterligare ett steg mot förverkligande. Vi är mycket nöjda med vårt val av arkitekt för att gestalta byggnaden och att tillsammans med Riksbyggen tillföra nya bostäder och en hållbar fastighet med urban karaktär till området, säger Daniel Holmén, fastighetsutvecklingschef, Elof Hansson Fastigheter.

– Vi har nu tagit ett stort steg på vägen för ett genomförande av projektet. Riksbyggen vill vara med och skapa ett levande kvarter med både bostäder och kommersiella lokaler. Det blir också ett högt hus och det ställer stora krav på den arkitektoniska utformningen. Utsikten från huset kommer att bli fantastisk, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef, Riksbyggen Bostad i Göteborg.

Gestaltningsprocessen har pågått under ca 4 månader, med start i augusti 2021. Processen har genomförts som en kort, effektiv process med transparens mellan de fyra arkitektbolagen som bidragit. Arkitekterna hade som uppdrag att ta fram konceptidéer och principer för fastigheten samt att ta avstamp i den vision och de målbilder som finns inom stadsutvecklingsprojekt Masthuggskajen. De arkitektbyråer som deltog har alla visat mycket kreativa och fina förslag.

— Det är roligt att se att det arbetssätt vi haft leder fram till en arkitektur som möter stadens ambition om att vara en modig förebild inom arkitektur med långsiktiga värden. Genom att arbeta tillsammans i en öppen workshop- och samverkansprocess hjälps vi åt att höja nivån på arkitekturen och skapa ett ovärderligt kunskapsutbyte mellan Stadsbyggnadskontoret, arkitekter och byggaktörer.” säger Anna Berencreutz, Stadsbyggnadskontoret Göteborg.

Masthamnsgatan, eller Nya Långgatan som den också kallas, blir ett vänligt, grönt och soligt promenadstråk med uteserveringar i bästa läge. En brokig blandning av spännande arkitektur, torg, gator och parker växer fram runt detta kvarter på Masthuggskajen – Göteborgs nya centrum.

Del av motiveringen

”Förslaget är ett fint svar på uppgiften att skapa ett högre bostadshus på denna plats i Göteborg och inom detaljplanen för Masthuggskajen-området. Den föreslagna utformningen är välfunnen både ur ett stadsbyggnadsperspektiv och ur ett bostadsperspektiv.

Genom konceptet att bryta upp huskropparna i två volymer och förskjuta dessa, skapas en relation till Första Långgatan som stödjer gatans karaktär av stadsboulevard, samtidigt som volymerna markerar mötet mellan Masthuggsparken och Masthuggstorget. Bottenvåningen ansluter väl till omgivande gator och parkrum med sin publika karaktär, inbjudande utformning och tidlösa materialval. Förslagets höga hållbarhetsambitioner möjliggör ett minimalt klimatavtryck och blir fint tillskott i stadsdelen” skriver juryn i sin motivering.

– Det känns oerhört spännande att få vara med och bidra i utvecklingen av Masthuggskajen tillsammans med Riksbyggen och Elof Hansson, särskilt med ett projekt som blickar ut mot omvärlden och knyter an till platsens historia, säger David Saand ansvarig arkitekt och regionchef på LINK Arkitektur i Göteborg.

Fakta gestaltningsprocessen:

Gestaltningen av bostadsfastighetsprojektet på Masthuggskajen, har kommit till genom en serie workshops. Bedömningsgruppen och fyra arkitektkontor har ingått. Deltagarnas expertis har utnyttjats för att finslipa och utveckla förslagen, vilket har gett fyra förslag av hög, jämn kvalitet. De fyra arkitektkontoren var; LINK Arkitektur, WHAT! Arkitektur, Semrén o Månsson Arkitektkontor och Kaminsky Arkitektur.

Bedömningsgruppen bestod av:

Michael Walmerud och Daniel Holmén, Elof Hansson Fastigheter, Mikael Ahlén och Anders Johansson, Riksbyggen. Arkitekterna Johan Casselbrant och Karolina Keyzer och för Stadsbyggnadskontoret Anna Berencreutz och Lena Larsson. Processledare var Susanne H Sivengård, Högström Sivengård AB.

För mer information välkommen att kontakta:

Michael Walmerud, VD, Elof Hansson Fastigheter AB
Tel:  0765 – 01 03 24  E-mail: michael.walmerud@elofhansson.com.

Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg
Tel:  031-704 68 63  E-mail: mikael.ahlen@riksbyggen.se

För pressbilder följ länken PRESSBILDER.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.