Fastighet byggd 1941 miljöcertifierad enligt SGBC’s Miljöbyggnad Idrift

Fastigheten 30:6 på Första Långgatan 1 – 7 är certifierad enligt SGBC’s metod ”Miljöbyggnad iDrift”). Nivån Silver är uppnådd och vi har stolt mottagit certifikatet.

Under 2022 pågick ett intensivt arbete med förberedelser inför certifieringen då det genomfördes en fysisk inventering av inomhusmiljön, en visuell granskning, inventering av byggnadsmaterial, mätning vattentemperaturer mm.

En Miljöbyggnad bedöms inom fem områden; inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick. Dessa är i sin tur indelade i fjorton olika indikatorer. Material och byggnadens miljöegenskaper avgör om man får betyget Brons, Silver eller Guld. (Mer info om iDrift)

Nu kan vi stolta och glada visa upp vårt certifikat och benämna vår fastighet från 1941 som Miljöbyggnad Idrift nivå Silver.

Vad du som hyresgäst i en Miljöbyggnad kan förvänta dig

Förutom att vi har hållbarhet i fokus i det mesta vi gör, kan du även förvänta dig:

Energi

Att byggnaden har lägre energianvändning än genomsnittsbyggnaden och att den behöver mindre energi för att värmas upp under den kalla tiden på året. Den energi som går åt till att byggnaden ska fungera har i så stor utsträckning som möjligt förnybart ursprung.

Inomhusmiljö
Att byggnaden har gott om dagsljusinsläpp och inomhusklimatet är kontrollerat för att hålla en nivå som hyresgästen kan trivas med. Ventilationen är tillräcklig för att avge en hälsosam och bra inneluft.

Solskydd ska vara monterade eller föreslagna för hyresgästen att själva montera.

Ljudmiljön klarar godtagbara nivåer vad gäller både ljud mellan lokaler och från installationer och trafik utanför.

Material
Byggnadsmaterial är dokumenterat korrekt och i samband med renoveringar tas eventuella material som inte lägre är tillåtna bort. Alla material är godkända och dokumenterade i den s.k. ”Byggvarubedömningen”.

Sedan en tid tillbaka tar vi på Elof Hansson Fastigheter vid ombyggnationer och hyresgästanpassningar i fastigheten, hand om och återbrukar mycket material som möjligt.
Vi återbrukar och erbjuder även våra hyresgäster att ta över viss kontorsinredning, exvis whiteboards, bättre möbler osv.

Nu arbetar vi vidare med nästa fastighet, på Första Långgatan 17 – 21, med mål att bli certifierade innan årets slut så alla våra hyresgäster och besökare kan känna sig trygga i en Miljöbyggnad!

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.