Fastigheten 28:10 miljöcertifierad enligt SGBC’s Miljöbyggnad Idrift

Som en trevlig avslutning på veckan kan vi dela med oss av en glad nyhet!

Under 2023 pågick ett intensivt arbete med certifiering och det genomfördes bl a fysisk inventering av inomhusmiljön, en visuell granskning, inventering av byggnadsmaterial, mätning temperaturer mm.

En Miljöbyggnad bedöms inom fem områden; inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick. Dessa är i sin tur indelade i fjorton olika indikatorer. Material och byggnadens miljöegenskaper avgör om man får betyget Brons, Silver eller Guld. (Mer info om iDrift)

Under 2022 kunde vi berätta att vårt certifikat för vår fastighet 30:6 från 1941 kan benämnas som miljöcertifierad Miljöbyggnad Idrift nivå Silver, nu kan vi även visa upp vårt certifikat för fastigheten 28:10. Fastigheten är byggd i etapper mellan 1943 – 1987 och är certifierad på samma nivå. Detta innebär att hela vårt bestånd av förvaltningsfastigheter är certifierat.

Vad du som hyresgäst i en Miljöbyggnad kan förvänta dig

Energi
Att byggnaden har en effektiv energianvändning och att den behöver mindre energi för att värmas upp och kylas. Den energi som går åt till att byggnaden ska fungera har i så stor utsträckning som möjligt förnybart ursprung.

Inomhusmiljö
Att byggnaden har gott om dagsljusinsläpp och inomhusklimatet är kontrollerat för att hålla en nivå som hyresgästen kan trivas med. Ventilationen är tillräcklig för att avge en hälsosam och bra inneluft.

Solskydd ska vara monterade eller föreslagna för hyresgästen att själva montera.

Ljudmiljön klarar godtagbara nivåer vad gäller både ljud mellan lokaler och från installationer och trafik utanför.

Material
Byggnadsmaterial är dokumenterat korrekt och i samband med renoveringar tas eventuella material som inte lägre är tillåtna bort. Alla material är godkända och dokumenterade i den s.k. ”Byggvarubedömningen”.

Elof Hansson Fastigheter tar hand om, och återbrukar, så mycket material som möjligt vid ombyggnationer och hyresgästanpassningar i fastigheten.

Vi återbrukar och erbjuder även våra hyresgäster att ta över viss kontorsinredning, exvis whiteboards, möbler mm. Vi har även byggt arbetsbänken med verktyg för renovering av möbler mm i cykelförrådet av återbrukat material.

Med detta önskar vi trevlig helg och hälsar välkomna till vår fastighet som nu kan benämnas som Miljöbyggnad!

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.