Rstudio

Värdeskapande arkitektur

I alla tider har folk samlats på marknadsplatser för att sälja och köpa, umgås och knyta nya kontakter. Marknadsplatser som drog många besökare, drog också till sig andra verksamheter och människor bosatte sig i närheten.

– Det är ungefär så våra samhällen uppstått och utvecklats, och i princip gäller det fortfarande, säger John R Johanson, arkitekt och ägare till arkitektbyrån Rstudio.

Byrån är en av de få i Sverige som specialiserat sig på handelsplatser och stadsutveckling. Sedan hösten 2016 finns man på Första Långgatan 21 i Göteborg i Elof Hansson Fastigheters lokaler.

– Handeln är en stark motor i stadsmiljöns utveckling, fortsätter han. För där mycket folk samlas blir det också naturligt för andra verksamheter att etablera sig; som samhällsservice, matställen, sport, underhållning, kontor och bostäder.

Aktuella exempel, där Rstudio varit med i planering, utformning och genomförande, är Frölunda Torg, Östra centrum i Partille, Kongahälla och Mölndals centrum.

– Frölunda Torg är nu ett komplett stadsdelscentrum och navet i Västra Frölundas utveckling de senaste åren med nya butiker, sjukvård, bostäder och arbetsplatser, säger John. På samma sätt kommer den nya stadsdelen Kongahälla att bli en attraktiv samlingsplats i Kungälv, liksom den nya blandstaden Partille Arena i Partille.

Blandade verksamheter

Sedan några år tillbaka talas det mycket om förtätad blandstad i stadsplaneringen och det är ingen kortvarig modetrend, menar John.

– Det byggs inte så många stora köplador ute på en åker längre, säger han. Köpcentrum utanför stadskärnan är i regel inriktade på skrymmande sällanköpsvaror, som fordrar bil för att kunna transporteras hem. De nya handelsplatserna byggs nu i mer urbana miljöer och blandas med arbetsplatser, bostäder, restauranger och andra verksamheter, som gör området levande och tryggt dygnet runt. Det handlar också om långsiktig hållbarhet och om att utnyttja befintliga byggbara ytor.

Regionens största kontorsbyggnad

Rstudio har haft ett finger med i många handels- och kontorsprojekt runt om i landet och anlitas ofta som expert på området av fastighetsägarna. Av de 25-talet anställda har flera egen praktisk erfarenhet från butiksledet. Byrån har bland annat prisbelönats för om- och tillbyggnaden av Sollentuna Centrum, som utsetts till ”Europas bästa köpcentrum”. Ett komplext projekt som pågår nu är ombyggnaden av köpcentrat A6 i Jönköping. Det gamla rivs och byggs upp igen – ett arbete som sker i etapper för att störa verksamheterna så lite som möjligt.

Bild: Rstudio, arkitekter för A6 i Jönköping som invigdes hösten 2017.

Men Rstudio arbetar inte enbart med handelsplatser. Ett exempel är SCAs nybygge i Mölndal, som med sina 30 000 kvadratmeter anses vara regionens största kontorshus.

Startade 2010

John startade Rstudio 2010 efter att tidigare ha arbetat på stora arkitektbyråer och även varit delägare i mindre byråer. I början delade Rstudio lokaler med en annan arkitektbyrå, men efterhand som företaget växte blev kontoret för trångt.

– Vi började leta i den här delen av stan, eftersom vi ville stanna kvar i området John. Efter att ha tittat på lite olika alternativ fastnade vi för Första Långgatan 21, dit vi flyttade hösten 2016. Förutom läget var en starkt bidragande orsak det engagemang och fina bemötande vi fick av hyresvärden.

Vill du veta mer om Rstudio, kontakta John R Johanson, jrj@rstudio.se eller lär mer på rstudio.se.

Intresserad av nya lokaler? Kontakta Thomas Pieschl: 031-85 60 65, thomas.pieschl@elofhansson.com.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.