Miljöklok kyla på Första Långgatan

Under 2014 kommer Elof Hansson Fastigheter att ansluta fastigheterna på Första Långgatan i Göteborg till fjärrkyla. Principen är densamma som fjärrvärme, men här är det istället kyla som produceras centralt och sedan distribueras ut till användarna.

Det behövs inga separata kylaggregat, som bullrar och innehåller miljöpåverkande köldmedier, i varje fastighet. Vi utnyttjar så kallad frikyla, vilket i detta fall innebär att vattnet i Göta Älv används för att producera kyla. När kylbehovet är extra stort kompletterar vi med kyla som utvinns ur spillvärme från industrier och avfallsförbränning. Fjärrkyla är en driftsäker, energieffektiv och ren kylmetod i ett slutet kretslopp.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.