Möt Roland som står bakom miljöcertifieringen av våra fastigheter

Vi är stolta över att ha miljöcertifierat våra förvaltningsfastigheter och att få en fin artikel skriven om oss. Bakom arbetet står vår tekniska förvaltare Roland Skogh, här befogat kallad ”en lokal uppfinnar-Jocke med hjärtat i återbruk och skapande”.

Nu är våra fastigheter 30:6 från 1941 och 28:10, som är byggd i etapper från 1943 – 1987, miljöcertifierade enligt SGBC’s Miljöbyggnad Idrift nivå Silver.

Länk till artikel här, trevlig läsning!

Vad är en miljöbyggnad

En Miljöbyggnad bedöms inom fem områden; inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick. Dessa är i sin tur indelade i fjorton olika indikatorer. Material och byggnadens miljöegenskaper avgör om man får betyget Brons, Silver eller Guld. (Mer info om iDrift)

Vad kan du som hyresgäst i en Miljöbyggnad förvänta dig

Energi
Att byggnaden har en effektiv energianvändning och att den behöver mindre energi för att värmas upp och kylas. Den energi som går åt till att byggnaden ska fungera har i så stor utsträckning som möjligt förnybart ursprung.

Inomhusmiljö
Att byggnaden har gott om dagsljusinsläpp och inomhusklimatet är kontrollerat för att hålla en nivå som hyresgästen kan trivas med. Ventilationen är tillräcklig för att avge en hälsosam och bra inneluft.

Solskydd ska vara monterade eller föreslagna för hyresgästen att själva montera.

Ljudmiljön klarar godtagbara nivåer vad gäller både ljud mellan lokaler och från installationer och trafik utanför.

Material
Byggnadsmaterial är dokumenterat korrekt och i samband med renoveringar tas eventuella material som inte lägre är tillåtna bort. Alla material är godkända och dokumenterade i den s.k. ”Byggvarubedömningen”.

Vill du också ha ditt kontor i en äldre miljöcertifierad fastighet på Masthuggskajen. Tveka inte att kontakta oss!

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.