Långsiktigt perspektiv

Handelshuset Elof Hanssons långa affärstradition avspeglar sig i vår förmåga att agera snabbt på affärsmöjligheter som uppstår. Vi har ett långsiktigt perspektiv och våra investeringar styrs av affärspotentialen, snarare än geografisk marknad, fastighetstyp eller ägarform. För att upprätthålla hög grad av egenkontroll är låg belåningsgrad och hög egenfinansiering vägledande i alla våra investeringar.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.