Vår ägare

Elof Hansson är en handelskoncern som ägs av Elof Hanssons Stiftelse.

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning eller forskning och utbildning inom det merkantila området varmed innefattas handels- och affärsverksamhet. Detta har tagit sig uttryck i donationer och stöd till bland annat Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Koncernen är uppdelad i tre affärsområden; Trade, Industry och Properties. Elof Hansson Holding AB är moderbolag i den stiftelseägda koncernen med de tre affärsområdena som helägda dotterbolag.

Affärsområdet Properties består av Elof Hansson Fastigheter AB som bildades 2012. Bakgrunden till etableringen av ett separat fastighetsbolag är att åstadkomma god riskspridning, förbättra kapitalanvändningen och öka avkastningen för ägarstiftelsen. Detta genom att aktivt förvalta och utveckla Elof Hanssons befintliga fastigheter samt investera i nya fastigheter och projekt.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.