Ombyggnad av Arbetsförmedlingens lokaler på Järnvågsgatan 3

Arbetet med ombyggnad av arbetsförmedlingens lokaler i vår fastighet EH Masthugget 30:6, Järnvågsgatan 3, har påbörjats. Första etappen väntas vara klar under sommaren och andra etappen slutet 2013/början 2014.

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.