NKI 2015

Vi vill börja med att tacka alla våra kunder som har tagit sig tid att besvara vår enkät för 2015 års NKI undersökning. Du hjälper oss i vår strävan att bli en ännu bättre hyresvärd.

Resultatet från 2015 års NKI mätning ligger kvar på en bra och hög nivå, framför allt vad gäller kvalitet och trivsel i lokalerna. Några faktorer som pekar neråt är städning och skötsel av allmänna utrymmen. Önskemål om förbättrad värmekomfort i lokalerna har även kommit in.

Vi tar till oss alla synpunkter och kommer att prioritera förbättringsåtgärder inom berörda områden.

 

Stäng fönstret

Tack för ditt mail.

Vi hör av oss så snart som möjligt.

Hälsningar,
Elof Hansson Fastigheter.